Navigatie overslaan

CLOUD Act vs AVG

Op 23 maart 2018 werd in de VS de CLOUD Act aangenomen. Deze federale wet geeft de Amerikaanse Autoriteiten ruimere bevoegdheden om gegevens te vorderen die beheerd worden door bedrijven die in Amerika communicatie diensten of cloud computing aanbieden. Oorzaak is een rechtszaak tussen de Amerikaanse overheid en Microsoft waarin Microsoft aangeeft dat ze de gegevens niet mogen verstrekken omdat deze in Ierland zijn opgeslagen. De CLOUD Act is feitelijk bedoeld als oplossing voor een modern en technologisch probleem: criminelen kunnen gemakkelijk over landsgrenzen heen communiceren en data bewaren, terwijl de wetgeving gebonden is aan landsgrenzen.

Door Jos van den Bergh

Eigenschappen CLOUD Act
1. De CLOUD Act maakt het mogelijk dat Amerikaanse autoriteiten bij bedrijven die in Amerika clouddiensten aanbieden, gegevens kunnen vorderen die in een ander land zijn opgeslagen.
2. De CLOUD Act maakt het mogelijk dat andere landen een verdrag kunnen sluiten met de VS over de grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs.

Impact van de CLOUD Act
De CLOUD Act verandert niets aan de voorwaarden waaronder de Amerikaanse Autoriteiten data van een individu kunnen vorderen. Die zijn nog steeds gelijk. De verandering richt zich op het elimineren van de landsgrenzen. Dat betekent voor dienstenaanbieders dat ze de Amerikaanse overheid niet simpelweg van zich af kunnen houden door te verwijzen naar het land waar de data is opgeslagen (in vb Microsoft=Ierland dus pech voor VS). Je moet je als Clouddienstenleverancier gaan verdedigen op basis van juridische elementen zoals de voorwaarden op basis waarvan de VS een data uitleveringsverzoek kunnen doen en een mogelijk conflict met lokale geldende wet- en regelgeving. Dat laatste is in Europa o.a. de AVG/GDPR. Het kan immers niet zo zijn dat President Trump om data vraag tbv bewijslast in een Amerikaanse rechtszaak en dat je als Nederlands bedrijf daardoor een boete van 1 miljoen krijgt vanwege de AVG/GDPR.

Vervolg
Er moet een verdrag komen waarin afspraken over deze samenwerking staan. Dat verdrag bepaalt uiteindelijk de impact voor Nederlandse burgers en bedrijven. Het sluiten van zo’n verdrag is een exclusief recht van de Europese Unie. Dwz dat lidstaten zoals Nederland niet zelfstandig een dergelijk verdrag met de VS kunnen sluiten. Dat is aan de Europese Unie. Voordat de ‘Europa’ met de VS kunnen gaan onderhandelen over dat verdrag, moet er natuurlijk Europese consensus zijn over de standpunten, maar desalniettemin zouden de onderhandelingen met de VS over dat verdrag medio april 2019 kunnen starten. In elk geval heeft de Raad van de EU de Europese Commissie verzocht om voorbereidingen te treffen voor onderhandelingen met de VS over een verdrag naar aanleiding van de CLOUD Act. Daarmee is de eerste stap gezet. Waar dat toe leidt zal het komend jaar blijken…