Navigatie overslaan

360 graden check

Is uw bedrijf GDPR-compliant? Oftewel weet u hoe het is gesteld met het beheer en de informatiebeveiliging van uw IT-omgeving en opgeslagen (persoons)gegevens? Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties deze wetgeving na te leven. Dat vergt aanpassingen in de hele organisatie. En dat terwijl uw klanten en partners steeds nadrukkelijker verlangen dat u hun persoonsgegevens veilig behandelt en beschermt. De 360-graden check van Stepco en TWINSEC kan u hierbij helpen.

Optimaliseren van veiligheidsrisico’s
Onze 360-graden check is een efficiënte en beproefde methode voor het beoordelen van informatiebeveiliging in uw bedrijf. Tijdens een eendaagse workshop bij u op locatie onderzoeken onze experts uw bedrijf op mogelijke zwakke punten en bedreigingen. Het is onze doelstelling om uw bedrijfsomgeving te optimaliseren voor mogelijke veiligheidsrisico’s en een strategie te bepalen om te voldoen aan de GDPR wetgeving. Het is van belang dat uw huidige systemen en processen werkbaar, wendbaar, stabiel en vooral veilig blijven.

Onze aanpak
In een eendaagse workshop op locatie onze experts onderzoeken uw bedrijf. Dit onderzoek is gebaseerd op normen zoals de ISO 27000-serie evenals jarenlange ervaring van onze medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging.

Resultaat
Op basis van ons onderzoek ontvangt u een rapport waarin de risico’s voor uw bedrijf staan beschreven. Onze experts hebben jarenlange ervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Zij geven u praktische aanbevelingen over maatregelen die u kunt treffen om de risico’s voor uw bedrijf te beperken.

Deze 360-graden check is geschikt voor MKB- en MKB-plus ondernemingen en wordt uitgevoerd in samenwerking met ons zusterbedrijf TWINSEC

Beveiliging

U ontvangt:

  • Een individuele kwetsbaarheidsanalyse;
  • Identificatie van de beschermingsbehoeften van materiële en immateriële activa;
  • Beoordeling van risicobeheer;
  • Controle van bestaande IT-beveiligingsdocumentatie;
  • Audit van bestaande technische en organisatorische maatregelen;
  • Presentatie van de gevonden zwakke punten;
  • Een adviesrapport met concrete aanbevelingen voor verbetering;
Een 360-graden check laten uitvoeren of meer informatie?
Bel 0475 - 567 567 Mail info@stepco.nl